Results 1 to 8 of 8
 1. #1

  chạm tay vào nỗi nhớ tập 19

  Y nhát lì như gắng lại đả người hầu hạ tặng ngươi, nhưng nhiều thêm một Kim một bừa bãi tu sĩ trên cù lao cũng không tệ, càng nhát lì càng tốt."


  "Cực Âm ngu đồ lần nào là đủ rức óc, nhỉ nói Hỏa Vực ngu vương phát một cùi chiến thong thả vượt bất tận hoang toàng vốn giữa hai bừa bãi lục tới trước sơn môn Tiểu Cực giới nhưng bị một ngu huyền bừa bãi năng của Tiểu Cực giới công rớt."


  "Tịch Hàn bừa bãi lục tu đạo giới nhiều nhiều bừa bãi năng nướu hại như thế, nếu như Trưởng Tôn gắng gia với Hoàng Thiên đạo, Đại Hóa giáo liên thủ, e là Công Đức tông và Đăng Tiên tông không phải đối xử thủ."


  "Lại nhiều tu sĩ đặng Hoang tộc truyền dôi xuất thế."


  "Ta biết thường xuyên đồ đặng đều ra tay ngươi..."

  chạm tay vào nỗi nhớ vtv3[/color][/u]


  Trong địa điện ở chính thị giữa dạ núi của hoang toàng cù lao cồn phủ, Ngụy Tác đấng trước một cái ao, với bầy Cơ Nhã trò chuyện.


  Cái ao hơn hai mươi trượng nào là nhiều một tầng tuyền quang thưa nhưng sôi tràn cung mây ngân sắc nham tương, như hơn trăm cự thú nhận đang ngâm mình.


  Đây là "Thiên ngân thao thiên" pháp trận, do nhóm lão nhân dịp chăm ba trí pháp sứt và cấm chế trưng ra, nếu như kích phát sẽ dấy lênđịa hỏa, không ngưng phun tràn cung mây {rành|tinh|toàn|tuyền
  } kim dung dịch, oai năng đạt bán tiên giai, phạm quây công kích đạt bốn, năm trăm trượng.  Hộ sơn pháp sứt nào là với các tông môn cũng là bảo vật, Ngụy Tác cũng thấy trong suốt lúc tớ phai vắng, không ai nhác nhác.


  Hơn trăm pháp bảo phớt lờ lửng, rực rỡ sắc màu quang hoa cồn dạ người.


  Lần nào là bầy Cơ Nhã lại đánh tráo pháp bảo, trường đoản cú khí lấy đặng cổ họa rực rỡ của hoa nó thanh niên đặng Hoang tộc truyền thừa, thanh ngọc thủ trạc trong suốt Luân lúc ghép với thanh sắc cổ ẩn đăng Ngụy Tác đặt lại và Bất tiêu diệt tịnh bình, hiện giờ tại cồn phủ nhiều bốn môn chấy bảo cận đạt tiên khí.


  Đạt tới bán tiên giai pháp bảo, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên lấy đặng năm món, chưa tính nết ngu rầu liên hoa chiến nó và ngu rầu liên hoa dài thương của Vũ Hóa Nhược Tinh.


  Năm bán tiên giai pháp bảo nào là là một buộc hoàng sắc vân cò pháp y, một buộc áo lông rực quang hoa do mấy chục loại lông dệt thành, cái bát đại phát ra bạch sắc ngu quang, một chiếc thanh sắc tiểu tiễn đao hóa vách ngu quang như thương long và bích lục sắc dài tiêu nhiều thể dẫn cồn cùi vân.


  Trừ Bất tiêu diệt tịnh bình và ngu rầu liên hoa chiến nó với ngu rầu liên hoa dài thương, Ngụy Tác con dùng tới cho nên giữ lại, pháp bảo đều đặng tiễn tặng bầy Cơ Nhã.


  Bình đồ ai cũng nhiều một môn bán tiên khí, pháp bảo đều đánh tráo vách huyền giai trung phẩm trở lên.


  Hiện tại số phận lượng cao giai pháp bảo nhiều thế, bầy Cơ Nhã lại thi pháp, tính nết nhiều bảo vụt ưa thích hiệp đặt luyện chế bản mạng pháp bảo hơn không.


  Cơ Nhã và Nam Cung Vũ Tinh, Âm Lệ Hoa là nữ chủ nhân dịp cồn phủ này, thương nghị một lúc thì tính nết {
  toán|đội|nhóm|tốp} giúp Ngụy Tác, trừ huyền giai và đạo giai pháp bảo không dùng tới thì dời tặng Hải Tiên tông và Âm Thi tông, đang lại đợi khi Ngụy Tác chợt phá tới Thần huyền lưỡng quý trọng sẽ đánh tráo vách của giúp tặng tu sĩ trong suốt cồn phủ nào là tu luyện.
  ...  "Đại Hàn cung và Hoàng Phủ gắng gia tổn thất thảm thương trọng, người phát ngôn của Vũ Hóa gắng gia tại tu đạo giới là Vũ Hóa Nhược Tinh qua đời trong suốt tay ta, Vũ Hóa Ứng Thiên thấy Trưởng Tôn gắng gia liên kết với Vương Vô Nhất thì biết mẹo hoạch tiến công Vân Linh bừa bãi lục đã lộ, cho nên sẽ phải ngừng. Bất quá Vũ Hóa gắng gia đang con bài tẩy khiến Trưởng Tôn gắng gia e dè, không dám triệt đặt khai chiến... thực lực của Trưởng Tôn gắng gia không cần tới Vương Vô Nhất, không trải qua cố ý tặng Vũ Hóa gắng gia thấy đặt chấn nhiếp."


  "Hỏa Vực ngu vương... Tiểu Cực giới Nguyên Âm lão băng đã nói thế, lại công nát chiến thư, vắng nhất cũng tu quây Thần huyền tứ trọng, trừ phi Hỏa Vực ngu vương tìm đặng một môn đại đạo tiên binh chớ không thì không dám công lên Tiểu Cực giới do ngỡ Tiểu Cực giới lấy đặng đại đạo tiên binh."


  "Hàn bừa bãi tiểu thư, đây là xương sống Hoang cổ vượt khái ngụ chứa chấp vượt hệ vốn khí gớm nhân, rất nhiều nướu tặng Tây tịnh lưu ly, bất quá luyện hóa cho nên khảm thận." Kể rõ tình ái hình Tịch Hàn bừa bãi lục rồi với bầy Cơ Nhã thương lượng tình ái gắng liên quan lại tới Vân Linh bừa bãi lục và Tịch Hàn bừa bãi lục, Ngụy Tác vung tay, lấy ra cỗ xương như bạch ngọc, bên trong suốt kết vượt tuyền tiễn tặng Hàn Vi Vi.


  "Xương sống Hoang cổ vượt hổ! Phối hiệp với Hàn ngọc thảo, Ngọc lộ hoa sẽ luyện chế đặng Hàn khái tiên đơn!"


  Các lão đầu chăm nghiên cứu cấm chế và luyện một đều tụ xấp tại bừa bãi điện giúp Ngụy Tác kiểm
  kê chiến nướu phẩm, thằng lấy đặng trường đoản cú Chân Lôi tông, Đại Hàn cung và Hoàng Phủ gắng gia với Giới tử bảo ghép của La Phong đại nhiều nộp bảo nang, đối xử với các lão đầu cũng là thâu hoạch lớn, thấy thằng lấy ra vụt nào là thì hụi với quây lại.  "Quả nhiên là xương sống Hoang cổ vượt hổ, vụt nào là đặt bầy tại hạ xử lý, không chật mười ngày sẽ luyện chế đặng Hàn khái tiên đơn, lúc đó nhưng luyện hóa thì hơn nhiều một thuần luyện hóa dược lực của nó." Quan sát một úc, Lưu lão bảo.


  "Vậy xin phiền. Đây là Thủy thánh lẻ vương kiếm, ta lấy đặng ở Kỳ Thạch hòn tại Tịch Hàn bừa bãi lục, luyện hóa đoạn sẽ hóa đơm thủy lẻ căn." Ngụy Tác vung tay, tiễn Thủy thánh lẻ vương tìm tặng Cơ Nhã.


  "Vật nào là là loại lượng trong suốt truyền mọc trên đá, luyện hóa sẽ ngưng vách thủy lẻ căn." Trong các lão nhân dịp tại dài cũng nhiều người biết, lão nhân dịp hụi Đằng gớm ngạc.


  "Vật nào là là lượng nhưng sao nhòm như đá, lão Đằng, mày đọc đặng ở đâu nhưng bầy ta không biết." Mấy lão nhân dịp quây lại nghiên cứu.


  "Cho muội? Cho Vi Vi thì hơn." Cơ Nhã hơi trầm ngâm, đoạn lắc đầu bảo Ngụy Tác: "Vi Vi là nhưng lẻ căn, thêm thủy lẻ căn là ba, đang nhiều Đề hầu hạ thánh quả, nếu như vách thêm hai lẻ căn thì nhiều mong tu luyện Tiên căn ngũ mật."


  "Không được, muội nhiều nhiều rồi, sư tỷ nhất định phải lấy." Hàn Vi Vi lắc đầu quầy quậy. Vốn Hàn Vi Vi biết trong suốt số phận này, Cơ Nhã do Ngụy Tác nhưng giả giá nhiều nhất, nhiều thêm của chi cũng đúng cho nên không muốn tranh.


  "Vợ ngoan không chối nữa." Ngụy Tác truyền âm cú nào là tặng Cơ Nhã đang cú sau thì nói thẳng: "Cho nàng vụt nào là là ta đã hốt nhắc, Âm bừa bãi chưởng môn nhiều Minh vương yêu hạp, xốc khoảng tu luyện không chậm, Hàn bừa bãi tiểu thong thả và Vũ Tinh đều luyện thiên gấp mỏm giai công pháp, Linh nhi vốn là đại phẩm thủy lẻ că
  n, xốc khoảng tu luyện cũng đại nhanh, hiện giờ đồng cân đang nàng chưa nhiều gì, nàng ngưng vách thủy lẻ căn thì là nhưng lẻ căn, xốc khoảng tu luyện sẽ không muộn hơn."  "Nhưng..." Cơ Nhã bị Ngụy Tác hốt lời, "Được rồi, nếu như nàng hẳn chặn sau nào là không dường tặng người khác của ta tặng nàng, tu quây tiến cảnh không muộn hơn hụi thì Thủy thánh lẻ vương tìm nàng muốn tặng ai thì cho."


  "Đừng chối nữa." Bọn Âm Lệ Hoa đều bảo.


  "Vợ ngoan, ta muốn nàng tu quây cao lên, với ta nhưng túc nhưng phi, tu quây không đủ nhưng nhiều chi sơ sảy thì ta hối hận hận hết đời, không chối nữa, khảm thận tói nay..." Ngụy Tác truyền âm tặng Cơ Nhã.


  Cơ Nhã hồng bình diện không nói gì, gật đầu.


  "Con bà nó chứ!" Linh Lung Thiên lướt ra ngoài.


  "Sao hả?" Hàn Vi Vi lấy đả là.


  "Ta không chịu được, phai rửa tai." Linh Lung Thiên nói vẳng vào.


  "Lưu manh đáng chết!" Hàn Vi Vi hiểu ra, nghiến răng nghiến nướu mắng Ngụy Tác.


  "Vật nào là tặng các vì chưng dùng." Ngụy Tác như không nhỉ thấy, lấy ra Thanh tác ngân pháp trượng.


  "Chuyện đó... Hai hòn pháp châu lệ nào là quá già đạo? Lai lịch gắng nào?" Bọn Phong Tri Du thấy Thanh tác ngân pháp trượng thì hít một hơi lạnh.


  Hiện tại Thanh tác ngân pháp trượng khảm hai hòn pháp châu, hòn hồng vốn lành, trường đoản cú tạo ra cảm giác cổ xa thì vốn khí nội uẩn, không nhiều lẻ khí dao cồn gớm nhân, nhưng hòn bạch sắc pháp châu lệ thì như một vượt tuyết gắng giới, ngụ chứa chấp ngu oai gớm tâm cồn phách.


  "Một hòn lấy đặng trường đoản cú Kỳ Thạch viên, một hòn thì như tại hạ nói, trường đoản cú thể nội ngu huyền gấp vốn vương. Cương nha muội thể tuất bầy Băng tuyết ngu vốn yêu, cho nên ta đồng cân lấy một hòn pháp châu." Ngụy Tác điệu thích: "Hồng sắc pháp châu lệ hơi kém hơn, nhưng bạch sắc vượt hệ pháp {lệ|châu|châu l
  ệ|luỵ} kích phát đặng oai năng tương còn với đòn công của ngu huyền, nóng nóng đan nhau, vượt hỏa lưỡng quý trọng thiên, thai thể pháp bảo thiên về buồng ngự cũng khó chống."  "Thứ nào là cận đạt tiên khí, đồng cân là oai năng sẽ tổn hao, tương còn với một môn pháp khí." Toánlão nhân dịp trợn tròng trắng, hiện giờ tại bầy Ngụy Tác nhiều quá nhiều đồ tốt, thường xuyên hết huyền giai hi hữu nhiều trong suốt tu đạo giới thì ở cồn phủ nào là cũng không nhiều chi gớm gớm.


  xem phim công lý bất dung
  "Âm bừa bãi tông chủ, dùng quan lại hệ tìm giúp quây cu li đồng cân bối tuyền thông tỏ luyện khí tới đây. Ta đang hai con ngu huyền gấp cổ yêu thú nhận cần luyện chế... Mình ta sẽ luyện lâu lắm." Ngụy Tác lại bảo Âm Lệ Hoa. Hiện tại tiếp chuyện xúc với các lão đầu nào là khiến thằng hiểu rằng với những lão đầu yêu ưa thích của chi đó, tính nết tình ái đều thập phần cố chấp, oai buộc thì giết qua đời hụi cũng không nghe, nhưng nếu như nhiều của chi mới sứt khiến hụi sáng mắt thì đuổi hụi cũng bình diện nhanh ở lại. Ngụy Tác lại nhiều phương pháp luyện khí ấm phàm và vốn liệu gớm nhân.
  bc

 2. #2
  Thành trì Vân Linh phứa lục và Thiên Huyền phứa lục xây theo núi, bé như Linh Nhạc vách thì trên đơn ngọn núi, lớn nhất cũng chỉ đơn dọc núi, vách bé dung nộp mấy vạn tu sĩ, vách lớn cũng bất quá bốn, năm mươi vạn tu sĩ trường trú.

  Ngưng Thúy vách lại có tới bốn, năm dọc núi vây lại, trên mỗi một dãy, thậm chí trong sơn cốc, dưới chân núi đều mau đặc các tiến đánh trình.

  Quy ụ nào tạo cảm giác như tu tôn giáo đế quốc chừng xuất bây giờ trong lịch sử tu tôn giáo giới, có thể dung nộp trăm vạn tu sĩ tang lên!

  “Ngưng Thúy vách tại Tịch Hàn phứa lục trai bộ, theo quy ụ thì tập cụm từ mấy?” Thấy cảnh tịnh trong tầm mắt toàn là tu sĩ dồn tập, Ngụy Tác hỏi Long Mộc Tinh.
  bc

 3. #3
  “Là nơi chuyện chứa những vụt kỳ dị nhưng mà bừa đa số mệnh tu sĩ chả biết. Có dạo thời lũ ả biets cách sử dụng nhưng mà giàu dạo hết họ cũng không, trước tiên định giá, ham thời mua, lẹ rồi nhưng mà họ biết cách sử dụng sẽ biếu biết, đang chả thời đành lòng kiếm người khác giám định.” Long sao Mộc nương tựa hồ cũng chộ Kỳ Bảo hòn thú do thành ra sáng mắt, “Trong Kỳ Bảo hòn đang giàu Đổ Bảo phường, phong ẵm chả thưa bảo vật. Giá thống nhất, chả thắng ngó trước, căn cứ chuốc đã, giàu bảo vụt ví trừng trị hơn giàu ví mua, lựa thắng thời phạt tài, giàu môn ví thấp hơn giàu tiền bỏ ra mua, lựa giá như là chịu thiệt.”
  bc

 4. #4
  Ngũ phứa siêu cấp gắng sức đều giàu dốt huyền phứa năng, theo Long sao Mộc thời Tiểu Cực giới Cực Âm dốt quân, Đại Hàn cung cung chủ và Chân Lôi tông tông chủ Lôi Sất dốt quân, và thiên giỏi tu sĩ lớp trước Vũ Hóa Ứng Thiên với tu sĩ trẻ giai đoạn Vũ Hóa Nhược Tinh ngữ Vũ Hóa gắng gia giàu dốt lũ tu vi.

  Vũ Hóa Ứng Thiên giàu tế ngộ kinh nhân, hơn bốn mươi giai đoạn đã hốt nhiên phá dốt huyền, việc đó đã hơn tám mươi năm rồi thành ra chẳng ai biết tu vi hiện tại ngữ nghỉ là gì, hiện tại Vũ Hóa gắng gia lúc đối xử ngoại thường bởi Vũ Hóa Nhược Tinh và gia chủ đang phứa Vũ Hóa Ứng Long vào mặt.
  bc

 5. #5
  “Là nơi chuyện chứa những vụt kỳ dị mà lại phứa đa số phận tu sĩ không biết. Có cữ thời phường thị biets cách sử dụng mà lại có cữ cả hụi cũng không, trước hết định giá, thích thú thời mua, lẹ rồi mà lại hụi biết cách sử dụng sẽ tặng biết, đang không thời nỡ kiếm người khác giám định.” Long Mộc Tinh nương tựa hầu hạ cũng chộ Kỳ Bảo viên thú vị bởi vì nên sáng mắt, “Trong Kỳ Bảo viên đang có Đổ Bảo phường, phung ẵm không vắng biểu vật. Giá thống nhất, không xuể dòm trước, căn cứ mua đã, có biểu vụt ví trị hơn có ví mua, chọn xuể thời vạc tài, có món ví thấp hơn có chỉ bỏ vào mua, chọn giả dụ là chịu thiệt.”
  bc

 6. #6
  “Ngưng Thúy thành là chốn tập trung trao nhích linh dược ngữ Tịch Hàn phứa lục, quy ụ cũng khá lớn, tập cữ tư.” Long sao Mộc như người hầu ngữ Ngụy Tác, tên hỏi là cung kính đáp.

  “Thứ tư?” Ngụy Tác thầm kín trớn tròng trắng, tuy rằng giàu hén đàn Diệp Cố Vi nói là do phăng lại bất tiện, quy ụ thành trì Tịch Hàn phứa lục khá lớn, dồn tập nguồn sức phong tặng phú, muốn mua gì cũng nổi mà lại chẳng nghi ngờ lại gấp năm dọ thành trì đồng gấp ở Vân Linh phứa lục và Thiên Huyền phứa lục.

  “Đúng rồi, đồng cân bối ảnh như chẳng hiểu gì về Ngưng Thúy thành, Ngưng Thúy thành khác đồng thành trì Vân Linh phứa lục, do tu sĩ trường đoản cú trừng trị thành trì.” Long sao Mộc lấy lòng, “Ngưng Thúy thành chẳng cấm kể pháp, giàu dạng phi độn.”

  “Tu sĩ trường đoản cú trừng trị thành trì, là biết bao hả? Không giàu món phe quản ngại hạt?” Ngụy Tác hơi ớ ra, hỏi Long Mộc Tinh.

  “Tiền bối nói chẳng sai, Ngưng Thúy thành hoàn toàn do tu sĩ trường đoản cú quản ngại lý, tu sĩ thoải mái đấu pháp.” Long sao Mộc nịnh, “bất cạc tiệm do cạc phứa cán món và gắng gia liên danh biểu hộ. Ai nháy chiếm ở đó là công thù ngữ hết Tịch Hàn phứa lục.”
  bc

 7. #7
  Thành trì Vân Linh bừa lục và Thiên Huyền bừa lục xây theo núi, nhỏ như Linh Nhạc thành thì trên một ngọn núi, to nhất cũng tiền một hàng núi, thành nhỏ dung nộp mấy vạn tu sĩ, thành to cũng bất quá bốn, năm mươi vạn tu sĩ dài trú.

  Ngưng Thúy thành lại có tới bốn, năm hàng núi quây lại, trên mỗi dãy, thậm chí trong suốt sơn cốc, dưới chân núi đều nhanh đặc cạc đánh trình.

  Quy ụ này tạo cảm giác như tu đạo đế quốc từng xuất hiện giờ trong suốt lịch sử tu đạo giới, có dạng dung nộp trăm vạn tu sĩ trở lên!

  “Ngưng Thúy thành tại Tịch Hàn bừa lục trai bộ, theo quy ụ thì tập ngữ mấy?” Thấy cảnh tượng trong suốt quãng mắt tuyền là tu sĩ dồn tập, Ngụy Tác hỏi Long Mộc Tinh.
  bc

 8. #8
  Tương còn đồng bừa tông môn, bừa cố gắng lực dù tranh choán chừng nè thời cũng biểu rệ ghét của mình, không đập vỡ chén cơm chung.

  Các bừa tông món khống chế lầm nhau, lại biểu rệ cạc tiệm và phường thị, không tặng bừa cố gắng lực nè khống chế.

  Dù bừa tông món nhiều phường thị riêng cũng giá như công bình mé tranh, không thể cậy cố gắng buộc người, lâu dần tự xây tiệm hoặc phường thị cũng vô nghĩa, chưa biết chừng không khiếp doanh được văn bằng phường thị thông hiểu thường.

  Khác đồng Thiên Huyền bừa lục, Vân Linh bừa lục là bừa tông món và bừa cố gắng lực ở Tịch Hàn bừa lục hiếm khi khống chế phường thị.
  bc

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
xem phim online| M88| Lắp mạng FPT| m88| 12bet| phan mem ban hang| doc truyen| Xem Phim Hay| Xvideos| 188bet|